Deltagarberättelser

Några av våra deltagare berättar om sina upplevelser och varför dom valde att komma till Palieisus kliniken. Här delar vi deltagarberättelser från både våra tester för motionärer samt behandling med fysisk aktivitet från våra patienter.

Jag tänkte aldrig mycket på hur jag skulle leva, hur jag skulle ta hand om mig själv, jag levde som alla och det verkade självklart. Tills jag en dag vaknade och … inte kunde gå ut ur sängen – mina ben var domnade, svåra att kontrollera. 

Läs hela historien här

Maj 2019 hände något jag inte va beredd på. Jag fick en stroke, 41 år gammal. 

 ”Jag är idag symtomfri till stor del tack vare direkt behandling med individualiserad fysisk aktivitet.”

Läs hela historien här

”Anna hade allvarliga men tyvärr vanliga hälsoproblem orsakade av livsstilsfaktorer och stillasittande beteende. Hon hade allvarlig risk för hjärt-kärlproblem som hjärtinfarkt eller stroke. “Dr Ausra Luzaite Paliesius klinik”

Anna kom till Paliesius kliniken för att förändra sin hälsa och få hjälp till en förändring på ett positivt sätt. Anna ville hitta ett sätt att öka sin hälsa och en varaktig förändring.

Läs hela historien

” Jag var orolig för min hälsa när jag började träna. Jag hade haft högt blodtryck under en längre tid och jag hade ökad risk för att få en hjärtinfarkt. Jag är glad att jag fick hjälp av specialisterna på Paliesius kliniken, nu är mitt blodtryck normalt och jag kan leva utan medicinering tack vare korrekt doserad fysisk aktivitet”

Läs hela Gabriels historia här

Läs mer om testning av cyklister

– “Varje gång jag tränade var jag rädd för att få en hjärtinfarkt, jag var orolig varje gång.”

Håkan är 65 år och har en tävlings bakgrund inom orientering. Håkan fick en negativ hälso-reaktion efter en tävling som orsakade en obehaglig känsla under träning.

Läs hela historien

Läs mer om testing i orientering

Att orientera efter en hjärtoperation

Efter den tråkiga händelsen 2015 när jag akut fick opereras för hjärtinfarkt pga medfött fel på ett kranskärl så har jag funderat flera gånger om det verkligen är hälsosamt med träning och tävling stora delar av året.

För några år sedan innan pandemin så fick jag information från min numera gode vän David Engstedt att det finns något som heter Paliesius kliniken. Där idrottare kan testa sin fysiska förmåga och hälsa…..

Läs hela historien

Kontakt: