Cancer och fysisk aktivitet

Canceröverlevande fortsätter att uppleva trötthet och nedsatt livskvalitet lång tid efter avslutad behandling. Cancer och fysisk aktivitet har flera positiva effekter. Fysisk aktivitet är inte minst förknippad med en lägre risk för dödsfall, samt en minskad risk för återinsjuknande. 

Träning har en rad positiva effekter på individer som har eller har haft cancer. Träning stärker hjärtat och cirkulationssystemet samt ökar konditionen och minskar risken för hjärtproblem.

Behandling med fysisk aktivitet efter cancer kan:

 • Minska allmän svaghet eller cancerrelaterad fatigue.
 • Öka den allmänna konditionen
 • Återställa minskad aptit och viktförändringar.
 • Återställa nedsatt funktion efter kirurgi, kemoterapi eller strålningsbehandling
 • Minska risken för stroke, hjärtattack, hjärtsvikt, njursvikt, hjärtrytmproblem eller andra livshotande komplikationer.
 • Förbättra livskvaliteten och minskar ångest

Vad ingår i programmet:

Resa

 • Flyg ToR
 • All transfer sker tillsammans med Paliesius Kliniken 
kamm1

Mat & boende

 • Frukost
 • Mellanmål
 • Lunch
 • Mellanmål
 • Middag (All mat enligt en individuell kostplan utarbetad av en dietist)
 • Vi bor i separata rum med alla bekvämligheter
 • Familj kan bo i rum utan extra kostnad

Ytterligare aktiviteter

 • Pedagogiska föreläsningar 
 • Bastu
 • Jacuzzi
 • Konsert (när den sammanfaller med tidpunkten för programmet)
 • Volleyboll (om vädret tillåter)
 • Badminton (om vädret tillåter)
 • Filmkväll
 • Vandring i omgivningarna
 • Matlagningskurser med fokus på hälsa
 • Sightseeingtur i omgivningarna

Medicinsk undersökning

Inför program

 • Läkarkonsultation 
 • EKG
 • Spiroveloergometri (arbetsprov)
 • Kroppssammansättningsanalys
 • Fysioterapeutbedömningt 
 • Konsultation med kardiolog vid behov
 • Ultraljud av muskler och leder samt inre organ vid behov

Under program

 • Allmän hälsobedömning och medicinsk tillsyn dygnet runt
 • Trådlös övervakning av EKG dygnet runt och i realtid under fysisk aktivitet 
 • Övervakning av intensiteten i aktivitet genom laktatmätning
 • Blodtrycksövervakning
 • Övervakning av syremättnad i blodet
 • Allmänt urinprov
 • Kroppssammansättningsanalys
 • Aktivitets- och sömnövervakning
 • Övervakning av blodsocker enligt indikationer

Utförande av fysisk aktivitet på recept

 • Stavgång 
 • Individuella fysioterapeutövningar
 • Balans- och koordinationsträning
 • Träning och praktisk tillämpning av muskelåterhämtning (stretchövningar, rullning)
 • Vattenträning i bassäng
 • Elcykling 
 • Styrketräning med motståndsband

All träning sker tillsammans med läkare samt fysioterapeut

Mental träning och stresshantering

 • Föreläsning om stress och dess hantering av psykolog
 • Mindfulness
 • Individuell rådgivning av psykolog vid behov
Covid19-reabilitacijos-programa

Behandlingar

 • Massage (terapeutisk, trigger-release, vakuum)
 • TENS
 • Lymfdränage
 • Dry needling
_DSC8535_1

Behandling av stress och överansträngning med fysisk aktivitet på Paliesius kliniken består av 3 huvudsteg:

 1. Upprättande av klinisk profil, diagnos och undersökning av emotionell och fysisk reaktion på cancer och fysisk aktivitet.
 2. Implementering av initialt recept på fysisk aktivitet;
 3. Uppföljning efter avslutat program.

Steg 1 - upprättande av din kliniska profil och testning

Upprättande av klinisk profil

En läkarkonsultation sker med klassificering av risk för att säkerställa att behandling med fysisk aktivitet kan genomföras på ett säkert sätt. Cancer utvecklas i en komplex interaktion mellan livsstil, miljö och genetik så en god bild av din situation är viktig för ett hållbart resultat. Läs mer om riskbedömning

Hälsa och funktionell testning Läs mer om testning

Under läkarkonsultationen tas en anamnes, och en generell undersökning görs för att utvärdera din hälsa. 

Standardiserade kliniska tester utförs för utvärdering av blodtryck, hud, lungor, hals och hjärta (standard EKG). Om indikationer uppstår under EKG, utförs en Kardiologauskultation med ultraljudsundersökning av hjärtat samt diagnosspecifika tester.

Blodprover är viktig för utvärdering av funktionen hos de större systemen och för att identifiera eventuella risker för hjärt-kärlsjukdomar, endokrina sjukdomar, njursjukdomar, leversjukdomar eller infektion. 

Bedömning av funktionell status och kroppssammansättning

Den här bedömning görs genom följande tester: Cardiopulmonary exercise test (CPET), Body Composition Analysis (BCA) , bedömning av muskel- och skelettsystemet.

Cardiopulmonary exercise test (CPET) utvärderar hjärt-lungsystemet och dess funktion. CPET visar också den fysiska reaktionen på fysisk aktivitet.

Body Composition Analysis (BCA) är en metod för att mäta kroppens fett, protein, mineraler och vatten. BCA visar förändringar i fettmassa, muskelmassa och kroppsfettprocent. Många canceröverlevare har en viktproblematik efter behandling då ämnesomsättning och aptit förändras.

Bedömning av muskel och skelettsystemet sker tillsammans med en sjukgymnast. 

Steg 2 - implementering av initialt recept på fysisk aktivitet

Under 7 dagar på Paliesius herrgård omvandlas din hälsobedömning och funktionella testning till ett recept för fysisk aktivitet. Med information om din fysiologiska reaktion på fysisk aktivitet kan receptet individualiseras i mycket hög grad. Läs mer om recept på fysisk aktivitet

Receptet är individuellt och baserat på FITT-VP-principen: frekvens, intensitet, tid, typ, volym, progression.

Recept för fysisk aktivitet FITT-VP:
F – Frekvens (Gånger per vecka)
I – Intensitet (Ansträngningszon i puls)
T – Tid (Varaktighet per session)
T – typ (Typ av fysisk träning)

V – Volym (MET- Metabolic equivalent turnover)
P – Framsteg (Hur programmet fortskrider)

Utförande och modifiering av receptet

Receptet på fysisk aktivitet genomförs under ledning av en tränare och en sjukgymnast, under genomförandet är du kliniskt övervakad av läkare för kliniks säkerhet samt anpassning av receptet utifrån din kropps reaktion på fysisk aktivitet. Läs mer om dos-respons

Fysisk aktivitet och träning kan vara förknippade med negativa känslor och rädsla, vilket tas upp och beaktas. Alla känslomässiga svar måste hanteras för att ge bästa möjliga förutsättning.

Testning och metoder som används för övervakning och utvärdering Läs mer om testning

EKG mäts kontinuerligt för klinisk säkerhet för identifiering av hjärtproblem samt överansträngningssymtom. EKG – registrerar även hjärtfrekvens och förändringar i arbets- och vilopuls.

Kapillära prover under programmet inkluderar också laktatvärden för utvärdering av muskelarbete under fysisk aktivitet. Detta gör det möjligt att hitta korrekt balanserad fysisk belastning. Subjektiva indikatorer används också för att modifiera receptet, som till exempel kraftig DOMS (delayed onset of muscle soreness).

BCA mäts dagligen för feedback av fysisk aktivitet och kost för omedelbar anpassning av recept och diet.

Test för övervakning och modifiering av recept på fysisk aktivitet

 • EKG
 • Blodtryck
 • Glukos
 • Laktat
 • Hjärtfrekvens
 • BCA
 • Subjektiva reaktioner

Diet

Under programmet serveras en sund och balanserad kost och kunskap för att göra bra val av mat och livsmedel. Dieten baseras på din kliniska profil, träningsprogrammet och målet för vikthantering ex. gå ner i vikt, gå upp i vikt eller stanna på en vikt.

Dieten balanseras noggrant med den fysiska aktiviteten enligt MET (Metabolic equivalent turnover). Denna process möjliggör en balanserad diet enligt dina mål och förutsättningar. Effekterna av dieten övervakas av daglig BCA som ger indikation på hur balanserad kosten och den fysiska aktiviteten är.

Utbildning

Under behandlingen på Paliesius kliniken får du god information och kunskap om kost, anti-stress och begreppet ”behandling med fysisk aktivitet”.  Informationen är individualiserad och anpassad för dig som har haft cancer.

Steg 3 – Uppföljning efter avslutat program

Efter programmet får du individuellt utformade rekommendationer och en plan för ytterligare åtgärder. Planen innehåller ett recept på fysisk aktivitet och kostrekommendationer.

Kontinuerlig kommunikation för stöd i fortsatt utförande och anpassning av receptet för fysisk aktivitet. kommunikation är viktig för stöd, motivation och modifiering av receptet över tid. 

Intressant läsning för dig som vill veta mer:

Kontakt: