Dos-respons förhållande

Rekommendationer för fysisk träning och hälsa har sin bas i ett så kallat dos-respons förhållande, dvs. kunskapen om och responsen i träning, hälsa och risk. Läs mer om riskbedömning

Fysisk träning har olika dimensioner som intensitet, varaktighet och frekvens. Den totala mängden dvs. kombinationen av dessa dimensioner är relaterade till olika hälsovinster.

Dos-respons förhållande, ett kurv-linjärt förhållande

Dos-respons förhållande, ett kurv-linjärt förhållande

Förhållandet mellan fysisk träning och hälsa har ett kurv-linjärt förhållande där ökningen av hälsofördelarna planar ut och riskerna ökar vid viss intensitet. Det teoretiseras också att i mycket höga intensiteter kan hälsokurvan bli upp och ner u-formad.

Responsen kan skilja sig mycket mellan diagnoser och är också mycket beroende av utgångspunkten, med tanke på både riskprofil och nivå av fysisk aktivitet. Därför bör responsen testas individuellt.Läs mer om individuell testning

På Paliesius Kliniken utgår all behandling samt testning utifrån individuell respons på fysisk aktivitet. Att använda fysiskaktivitet i behandling innebär en noggrann dosering eller förskrivning för att nå förväntad hälsoeffekt.

Kontakt för mer information: