Långvariga symtom efter COVID -19

Återgång i fysisk aktivitet efter sjukdom måste göras med försiktighet. För dom allra flesta kan man återgå försiktigt genom att lyssna på sin kropp men för den som upplever symtom eller oro kan ett belastningstest göras för att se hur kroppen och hjärtat reagerar på träningen. Genom testning kan vi ge en tryggare och bättre återgång i aktivitet även vid långvariga symtom efter COVID-19. Läs mer om testning för idrottare

Om man upplever långvariga symtom efter sin sjukdom är det viktigt att man återgår i fysisk aktivitet strukturerat enligt individualiserat program för att öka sin hälsa utan att få bakslag efter överansträngning. Läs mer om fysisk aktivitet på recept för dig med långtids symtom efter COVID -19

Långvariga symtom efter COVID -19

De långvariga symtomen efter COVID-19 är många gånger påtagliga och funktionsnedsättande samt svåra att härleda.

Exempel på symtom vid långtids Covid

 • Fatigue
 • Huvudvärk
 • Blodkärls problem
 • Kognitiv nedsättning
 • Neurologiska problem, lukt, smak
 • Långvarig feber
 • Dippar i syresättning
 • Andningsproblem
 • Hjärtklappning
 • Muskelsvaghet
 • Bröstsmärtor

Organskador efter COVID -19

Lungorna: Den lunginflammation som man ser i samband med Covid-19 kan orsaka skador i lungornas alveoler, lungornas små luftsäckar. Ärrvävnad i lungorna orsakar andningssvårigheter.

Hjärtat: Röntgenundersökningar gjorda flera månader efter infektion har visat kvarstående skador på hjärtmuskeln. Skador eller tecken på inflammation i hjärtmuskeln ökar risken för hjärtproblematik tex arytmier

  Hjärnan: Covid -19 kan påverka blodflödet i hjärnan och till och med orsaka stroke.

Koagulations problematik efter COVID -19

Covid kan orsaka störningar i blodets koagulation. Koagulation är blodets förmåga att klumpa ihop sig och är en naturlig process som är viktig i all läkning och för att vi inte ska förblöda. Vid en skada så reagerar blodet med att klumpa sig och täpper till tex en skada i kärlet och därmed stoppar blödning och läkningen påbörjas. Men samtidigt är det viktigt att kroppen kan bryta upp den här blodpropparna så den inte hamnar i något kärl och stoppar blodflödet. En ökad  benägenhet till koagulation kan orsaka proppar i olika organ som hjärtat, lungorna, levern, njurarna etc.

Inflammations problematik efter COVID -19

En teori som man tror ligger bakom dom långvariga symtomen och bidrar till en ökad koagulation är en ökad inflammation.

Vad är egentligen inflammation? Inflammation är en av immunförsvarets respons. Inflammation är en viktig process för kroppen och skyddar oss mot hot. Inflammationen är också en viktig funktion som håller rent, tar bort trasiga celler och främmande föremål. När celler skadas släpper den skadade vävnaden ut olika kemiska ämnen vilket signalerar att vita blodkroppar ska samlas för att försvara kroppen eller ta hand om restprodukter. En kronisk inflammation däremot är när den här processen ligger kvar och håller kroppen i konstant stress. Över tid har en kronisk inflammation en negativ effekt på kroppen.

Man har nu också börjat prata om att covid kan trigga en autoimmun reaktion  Autoimmun problematik vilket innebär att kroppens immunförsvar inte bara attackerar det som är ett hot mot kroppens celler utan även kroppen själv.  Forskningen inom långtidssymtom är fortgående och ny information och kunskap kommer fortlöpande.

Kontakt: