Idrottare och motionärer över 35år är INTE IMMUNA mot förhöjd kardiovaskulär risk!

I dag är vi väl medvetna om att fysisk träning och idrott minskar riskerna för hjärt-kärl sjukdomar när vi blir äldre. Men Idrott och kardiovaskulär risk kan finnas samtidigt.

Betyder det att vi som är aktiva blir immuna?

Nej tyvärr inte, enligt en studie publicerade i the British Medical Journal. Enligt studien rekommenderas man att göra regelbundna hälsotester även som träningsaktiv.

I studien följde man 798 träningsaktiva över 35års ålder, vilka tränade från medel till mycket intensivt minst 3 dagar i veckan. Studien följde löpare, cyklister, triatleter och roddare. Alla deltagarna I studien svarade på frågor om deras hälsa, hälsa i familjehistoria och deras fysiska aktivitetsnivå. Deltagarnas blodtryck och midja mättes, och vissa genomgick ett arbetsprov. Alla med avvikande värden genomgick vidare testning för undersökning av eventuell kardiovaskulär sjukdom.

Resultat och rekommendationer!

Av alla deltagarna hade 11% (94st) en signifikant kardiovaskulär sjukdom, Vad som var ännu värre var att 10 personer hade en kärlförträngning i hjärtat på över 70% trots att dom var symtomfria.

Läs mer om testning i orientering eller löpning

Så vad rekommenderar författarna av studien?

  • Idrottare och motionärer över 35år är INTE IMMUNA mot förhöjd kardiovaskulär risk och bör utvärderas för kardiovaskulära riskfaktorer som kolesterol, hjärt-kärlproblematik i familjen och andra symtom samt genomgå vilo-EKG.
  • Har du en hjärt-kärlproblematik i familjen, avvikande EKG eller riskfaktorer för hjärt-kärlproblematik bör du genomföra ett arbetsprov.

Vad kan vi lära oss av den här studien?

Preventiv testning är viktig för oss alla! Trots att vi tränar aktivt samt är symtomfri kan vi löpa risk för en hjärt-kärlproblematik, och testar vi oss kan vi få hjälp medans problemen är små.

Kontakt: