Idrott och organskador efter COVID -19

Idrott och organskador efter COVID -19 är ett nytt område som kommit i samband med Corona pandemin. Riskgrupper för COVID -19 har beskrivits som främst personer med tidigare diagnoser och äldre, medans fysiskt aktiva generellt sett inte tillhör riskgrupper kan man inte utesluta påverkan efter infektion, framför allt för fysiskt aktiva över 35. Men en viktig faktor är att infektionen med SARS-CoV-2 kan medföra akuta och i vissa fall kroniska hälsoproblem. Så en viktig fråga blir hur kan man återgå i idrott eller tävling med minskad risk. Vidare finns fortfarande frågetecken kring hur vida milda eller kraftiga sjukdomssymtom påverkar hälsorisker i träning.

Lungor

Det främsta organ som påverkas i samband med infektion är lungorna. En påverkan som kan resultera i minskad syremättnad i blodet och ärrvävnad i lungorna. Så testning och utvärdering av lungornas funktion bör därför göras med mätning av syresättningen, spirometri och CPET (cardiopulmonary exercise test).

Kardiovaskulära systemet

Möjlig påverkan med hjärtmuskelinflammation är speciellt viktig för fysisk aktiva. Hjärtmuskelinflammation är en av de vanligaste orsakerna till plötslig död hos idrottare. Så för att utreda möjlig påverkan är det viktigt att genomgå CPET, EKG samt ultraljudsundersökning av hjärtat. Läs mer om testning 

Rekommendationer

"Med bakgrund av det vi vet idag om återgång i idrott efter infektion är att generella råd inte ska ersätta noggranna tester för att utreda möjlig påverkan och risker"

Kontakt: