Börja träna efter Corona?

Corona har gett nya utmaningar när det gäller träning och hälsa. Corona kan påverka oss så olika och få stora konsekvenser, ibland utan tydlig förvarning.

Det finns många frågor kring när man kan börja träna efter corona och många undrar hur man ska tänka.

Så vad är egentligen riskerna med Corona och träning?

Coronaviruset kan orsaka långvariga komplikationer med påverkan på organ som hjärta och lungor. Det gör att återgång i träning inte enbart påverkas av en aktiv infektion. Vi vet idag att även personer med milda symtom efter Corona infektion kan uppleva en förlängd återhämtning.

Kunskapen kring återhämtning efter Corona är fortfarande begränsad. Därför bör vi som idrottar ta eventuella risker på allvar. En  risk man har sett i samband med Corona är myokardit (hjärtmuskelinflammation) Läs mer om organskador i samband med corona.

I ljuset av detta bör den som testat positivt för Corona vara lite extra försiktig även om man inte haft några symtom. Det därför klokt att minska intensiteten i sin träning och vara mer uppmärksam på hur kroppen reagerar. Läs mer om våra program för hjärt och idrottshälsa.

Hur länge bör man vila innan man kan börja träna efter corona

Hur länge man bör vila efter sjukdom? Den frågan handlar mycket om hur svårt sjuk man varit, samt eventuella komplikationer man har haft. 

Generella råd för återgång i träning efter sjukdom är svåra att ge, och kommer därför i dom allra flesta fall att missa sitt mål. Läs mer om vanliga frågor om idrott och hälsa.

Har man varit svårt sjuk, skall man alltid rådgöra med sin läkare innan man börjar träna mer intensivt efter corona.

Vi på Paliesius kliniken rekommenderar alltid att man utreder hur kroppen och hjärtat reagerar på fysisk belastning. En utredning kan ge information om eventuella risker och riskfaktorer. På Paliesius klinikens program för motionärer görs upprepade tester under 4 dagar i din idrott. Tillsammans med läkare och kardiolog skapar vi en bred bild på hur du reagerar på olika typer av belastning och intensiteter relevanta för din idrott. Utifrån resultaten kan man sedan skapa individuella råd för hur du tryggt kan återgå i fysisk aktivitet.

För den som haft lättare symtom och inte har några restriktioner utifrån testning samt varit symtomfri under minst 7 dagar kan försiktigt återgå i förberedande träning. Men för att minska risken för överbelastning bör man alltid sätta upp en klar och grundad plan för hur man återgår i träning.

En plan innehåller flera tidsbestämda faser om minst 1vecka vardera, med tydliga mål samt plan för hur man går vidare till nästa fas. En tydlig och tidsbestämd plan minskar risken för överansträngning i samband med återgång i träning efter corona.

För den som haft kraftigare symtom är det viktigt att vila under minst 4 veckor och sedan göra tester och undersökningar för att få en klar bild av sin hälsa innan man börjar träna efter corona. Även här är det viktigt att ha en tydlig plan för att minska risken för överbelastning.

Hur snabbt man kan återhämta sig och vara igång i träning igen kommer att vara högst individuellt.

Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa dig.

info@paliesiuskliniken.se  david.engstedt@paliesiusclinic.com

Kontakt: