Bör jag vara orolig för hjärtmuskelinflammation efter mild Covid -19?

Kunskapen kring hur många som får en hjärtmuskelinflammation efter mild Covid-19 är fortfarande begränsad då många inte fångas upp samt inte får tillgång till undersökning. Idrottare och motionärer är dock ofta väldigt känsliga för förändringar i deras form och prestation. Svårigheterna kan vara att differentiera tecken på en hjärtmuskelinflammation från normala upplevelser vid träning. Upplevelser som utmattning, förlängd återhämtning eller muskel ömhet.

Hur vet jag om det är en hjärtmuskelinflammation?

Svårigheten är att differentiera och tolka diffusa symtom som kan bero på hjärtmuskelinflammation, Covid -19 utan hjärtpåverkan eller idrottsrelaterade symtom, varför EKG under belastning kan vara nödvändigt.

Regelbunden fysisk aktivitet stärker hjärt-kärlhälsan i det långa loppet men riskerar även att trigga en dold hjärtproblematik och orsaka en farlig hjärtrytmrubbning. Många kommer efter en Covid -19 infektion inte att utveckla några hjärtproblem och kan återgå i idrott på ett säkert sätt, men trots det bör man säkerställa att man inte har en dold hjärtproblematik relaterad till Covid -19.

Eftersom hjärtmuskelinflammation efter Covid -19 är en nyligen upptäckt problematik så är det fortfarande mycket oklart om den medicinska historien hos drabbade personer. Rekommendationer för behandling och återgång i idrott involverar förutom vila, upprepade testningar av hjärtats funktion. Läs mer om hjärt- och idrottshälsa på Paliesius kliniken

Hur snabbt man återhämtar sig är helt individuellt.

Kontakta oss för råd om hur vi kan hjälpa dig.

info@paliesiuskliniken.se

+46704821484

Kontakt: