Immunförsvaret och fysisk aktivitet

Hur hänger Immunförsvaret och fysisk aktivitet ihop?

Fysisk aktivitet stärker ditt immunförsvar både omedelbart och på lång sikt. Den fysiska aktiviteten är en viktig faktor i ditt skydd mot infektioner. Generellt kan man säga att måttlig och lågintensiv träning stärker immunfunktioner och celler, och med den, resistensen mot tex. luftvägsinfektioner. Medan mycket intensiv träning undertrycker aktiviteten och nivån för vissa immunceller och istället sänker vårt immunsystem. Det är därför viktigt att individualisera den fysiska aktiviteten enligt din situation och tillstånd för att få en positiv effekt. Läs mer om individualiserad aktivitet

Immunsystemets funktion

Immunförsvarets funktion är att skydda oss mot olika infektioner och parasiter som virus, bakterier eller svampar. För att immunförsvaret ska fungera krävs samarbete mellan olika vävnader, celler och neurotransmittorer. Enkelt uttryckt består immunförsvaret av två olika delar, det medfödda och det förvärvade.

Det medfödda består av huden, slemhinnor, kemiska barriärer i form av enzymer i saliven och våra vita blodkroppar som spelar en mycket viktig roll i kroppens immunsystem. Alla dessa faktorer drar nytta av fysisk aktivitet.

Det förvärvade immunförsvaret innehåller ytterligare två typer av vita blodkroppar – T-celler och B-celler. Träning har en gynnsam effekt genom ökade nivåer av T- och B-celler. Således förbättras immun systemet.

Fysisk aktivitet stärker både det medfödda och det förvärvade immunförsvaret.

Stärk ditt immunförsvar

Vi kan alla öka vårat skydd mot infektioner genom att vara fysiskt aktiva med rätt frekvens, intensitet och varaktighet. Det är särskilt viktigt med ökad ålder eller vid låg fysisk aktivitet. Studier på sambandet mellan fysisk aktivitet och luftvägsinfektioner har visat att en specifik nivå av fysisk aktivitet gav den högsta nivån av skydd mot akut luftvägsinfektion hos äldre (66-84 år). Läs mer om hur du kan stärka ditt immunförsvar.

Rätt frekvens, intensitet och varaktighet för dig.

Det är viktigt att mäta hur din kropp reagerar och bestämma rätt intensitet för just dig. En individuell dosering, hur kroppen reagerar på fysisk aktivitet är högst individuell. Läs mer om testning för fysisk aktivitetDetta är ännu viktigare om du har en samsjuklighet som tex. förhöjt blodtryck eller diabetes. När man tittar på fysisk aktivitet på recept måste alla delar beaktas för en positiv och säker effekt.

Lästips för dig som vill veta mer:

Kontakt: