Information

Information om COVID -19 och besök på Paliesius kliniken

Paliesius kliniken följer alltid de rekommendationer och regler som gäller i Litauen. Under programmets gång är vi en liten grupp med få yttre kontakter. Kontakta oss gärna om du har frågor!

info@paliesiuskliniken.se

Länk: Läs mer om behandling vid långvariga symtom efter COVID-19

Kontakt: