Tester för hjärta och hälsa i träning

Tester för hjärta och hälsa i träning

4 dagars resa med tester för hjärta och hälsa i träning för motionärer

Under 4 dagar bor vi all inclusive på en 1700-tals herrgård i vackra Litauen. Vi får  uppleva spännande orientering, samt tester för hjärta, hälsa och funktion i orientering. Tester för hjärta och hälsa i träning.

Övergripande mål med tester för hjärta och hälsa i träning är:

  • Identifiering av Hälsorisker i träning och tävling
  • Undersökning av din hälsa och funktionalitet i verklig träningssituation
  • kontroll av hjärta och rekommendationer enligt dina individuella förutsättningar, för hälsa och prestation.

Vi testar bland annat löpare, orienterare, skidåkare,  cyklister och bergsbestigare. 

Kontakta oss för frågor om din idrott: info@paliesiuskliniken.se 

Tester för hjärta och hälsa i träning

Varför testa?

Idrottare är inte immuna mot hjärtkärlsjukdomar!

Varje händer det som inte får hända, Risken för plötsligt hjärtstopp i idrott ökar med åldern.

Hos 11,4% av idrottare över 35 år hittade man hjärt-kärlproblematik och endast 12-36% av fallen föregicks av symtom enligt studier. Kardiovaskulära sjukdomar är den främsta orsaken till plötslig död hos idrottare över 35år. Läs mer om kardiovaskulära riskfaktorer

Programmet syftar till:

Identifiering av hälsoproblem och riskfaktorer. individuella tränings och dietrekommendationer.

Testning av funktion. Träningsekonomi,V02max, puls och intensitets zoner

Testning i din träningssituation. Blodtryck, EKG, laktat och energidynamik i din idrott.

Läs mer om individuell testning

Fälttestning vid Paliesius herrgård

Fälttestning genomförs i fysisk aktivitet under de unika förhållandena i din idrott. Testning sker i din ” naturliga miljö ” under den intensiteten som valts av dig.  Testningen görs för att  att utvärdera din kropps reaktion och hälsa i samband med fysisk aktivitet.

Den valda fysiska belastningen baseras på distans, tid, intensitet och typ av terräng. Fälttester görs under flera dagar i följd med varierande belastning för att se hur kroppen reagerar på upprepad fysisk aktivitet och i olika situationer.

Exempel på testning

Exempel på frågeställning: Jag har högt blodtryck men tränar och tävlar regelbundet. Hur hanterar min kropp den fysiska belastningen?

Fälttestningen anpassas enligt din normala fysiska belastning -Testningen planeras över tre olika slingor. Varje slinga har mätningar före, mellan och efter för att få en kurva för den fysiska reaktionen under hela träningen.

EKG mäts kontinuerligt och trådlöst i nära realtid av läkare på plats. EKG under fysisk aktivitet kan upptäcka ett eventuellt hjärtrytmproblem under din träning/tävling.

Mätningarna som utförs före, efter och mellan slingor är:

  • Blodtryck – för att utvärdera blodtrycksförändringar under fysisk belastning, t.ex. ett högt blodtryck under aktivitet visar otillräcklig tolerans till den fysiska belastningen.
  • Laktat testning – laktatnivån visar intensitet och muskelarbete. Laktat nivåer ger också bra indikation på den faktiska intensiteten i jämförelse med upplevd intensitet.
  • Glukos testning – glukosnivån visar energidynamiken under träning och eventuellt behov av extra energi under träning eller tävling. Läs mer om individuell testning

Slutsatser och rekommendationer

Efter testning går läkare, kardiolog och sjukgymnast igenom alla data för analys och individuella slutsatser.

Dina rekommendationer ger tydliga förslag om behov av eventuella hälso-relaterade åtgärder – samt träning och tävling med minimal hälsorisk och fortsatt utveckling.

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan anpassa testning för dig: info@paliesiuskliniken.se

Kontakt: