Testning och undersökning

För att få en bild av fysisk kapacitet och reaktion vid fysisk aktivitet görs en rad olika tester och undersökningar som tillsammans ger en helhetsbild.

Nedan följer några exempel på tester som görs vid Paliesius kliniken.

CPET (Cardiopulmonary exercise test)

CPET är ett belastningstest för att utvärdera hjärt-lungsystem och dess funktion. Testningen görs för att utvärdera fysisk reaktion på belastning och syreförbrukning. Testet ger initiala trösklar och zoner för intensitet i fysisk aktivitet. CPET är ett viktigt kliniskt instrument för att utvärdera aerob effekt (VO2 max) och är grundläggande för fastställning av intensitets zoner. CPET möjliggör också noggrann utvärdering av reaktion på den fysiska belastningen – screening för hjärta, lung- eller cirkulationsproblem. 

Testning i fält

Testning i fält görs för att fastställa trösklar och träningszoner under verkliga förhållanden. Testning i fält görs under den träning eller idrott som är relevant för dig. Tex orientering, cykling, löpning eller skidåkning. Under fält test mäts EKG trådlöst under hela aktiviteten. Vid individuella intervaller mäts blodtryck, laktat och blodsocker för att få en heltäckande bild av kroppens reaktion i den fysiska aktiviteten.

Body Composition Analysis (BCA)

BCA är en metod för att mäta kroppens fett, protein, mineraler och vatten. Det tillåter en mer differentierad bild av kroppen än tex. Body Mass Index (BMI). Upprepade mätningar kan visa förändringar i fettmassa, muskelmassa och kroppsfettprocent. BCA är också ett viktigt visuellt verktyg för fysiska förändringar.

Klinisk undersökning

Standardiserade kliniska tester utförs för utvärdering av blodtryck, hud, lungor, hals och hjärta (standard EKG). Om indikationer uppstår under EKG, utförs en Kardiologauskultation med ultraljudsundersökning av hjärtat.

Blodprover är viktig för utvärdering av funktionen hos de större systemen och för att identifiera eventuella risker för hjärt-kärlsjukdomar, endokrina sjukdomar, njursjukdomar, leversjukdomar eller infektion. 

Blodprover tas för screening och utvärdering av följande stora system: hjärt-kärl, matsmältning, njurfunktion och muskler. Förutom allmänna parametrar, inkluderas också tester för mineraler, sköldkörtelhormoner, blodfetter och glukos. 

Kontakt: