Några inblickar vi fått under åren vi jobbat med hälsa och testning för motionärer och veteraner.

Träning som veteran eller tävling i masterclasser ger ett nytt fokus på hälsa

-Varför kommer man egentligen för testning i träning?

Preventiv testning,

Många har inga problem med sin hälsa utan är mest intresserade av en intressant upplevelse och att få en bild av sin hälsa, hjärta och träning. Det är en unik upplevelse att få den typen av uppmärksamhet från läkare, kardiolog och fysioterapeut.

Testning vid hälsoproblem

Andra kommer pga. specifika frågor om träning och sin hälsa. Man har en känd hjärtproblematik, diabetes eller andra hälsoproblem och vill veta hur man kan träna på bästa sätt, både för hälsa men kanske också för resultat eller mål på en tävling eller event.

Träning som veteran

-Många tränar för intensivt utan att veta om det!

Något vi ser ofta hos veteranidrottare att man subjektivt inte upplever så hög intensitet i träning, men när man tittar på intensitet i relation till max så ligger dom allra flesta för högt. Dom allra flesta gör för lite träning på lägre intensitet vilket minskar toleransen för hög intensitet.

Men om det känns okej varför kan jag inte ligga på den intensiteten?

 Allt handlar om kroppens reaktion och förmåga till återhämtning. Att träna och tävla intensivt kan vara positivt om din kropp reagerar hälsosamt och du hinner återhämta dig. Att träna intensivt kan man också likna vid att man ”tar från kroppen” och den lågintensiva träningen är att ”ge tillbaka till kroppen”. Ju mer du har gett till kroppen desto mer kan du ta ut.

-Många glömmer styrketräningen

Redan i relativt tidig ålder börjar vi tappa muskler om vi inte gör något aktivt åt det. Minskad styrka kan ge försämrad prestation men också orsaka fall och olyckor. Vi vet idag genom forskningen att man kan bygga muskler hela livet. Det här är inga nyheter för dom allra flesta men vi ser ofta att man fått alldeles för långa och komplicerade program och då blir det inte av!

Ska träningen bli av får den inte vara för komplicerad!

-Dom flesta har inte fått individuella råd om träning i hälsa

Att ha någon sorts hälsoproblem när vi blir lite äldre är inget ovanligt. Vad som tyvärr är tråkigt är att dom allra flesta har inte fått några individuella råd kring hur dom ska träna utifrån sin hälsa. Vissa har till och med fått rådet att inte träna.

Alla som tränar känner obehag eller att kroppen inte svarar som man är van ibland.-

Genom testning i den specifika situationen som triggar det här obehaget eller känslan kan man få svar vart det kommer ifrån eller veta att mitt hjärta arbetar bra. Läs Håkans historia

Kontakt: