Typ 2 Diabetes

Behandling med fysisk aktivitet

Risken för hjärt- kärlsjukdomar är 3-4 gånger högre för en diabetespatient. Under Paliesius klinikens program övervakas alla patienter med trådlösa EKG-enheter för att säkerställa klinisk säkerhet och behandling med hjärthälsa i åtanke.

Individualiserad behandling med fysisk aktivitet för diabetes typ-2.

 • Stabilisera blodsocker
 • Minska behovet av läkemedel
 • Ökad insulinkänslighet
 • Ökad livskvalitet

Vad ingår i programmet:

Resa

 • Flyg ToR
 • All transfer sker tillsammans med Paliesius Kliniken 
kamm1

Mat & boende

 • Frukost
 • Mellanmål
 • Lunch
 • Mellanmål
 • Middag (All mat enligt en individuell kostplan utarbetad av en dietist)
 • Vi bor i separata rum med alla bekvämligheter
 • Familj kan bo i rum utan extra kostnad

Ytterligare aktiviteter

 • Pedagogiska föreläsningar 
 • Bastu
 • Jacuzzi
 • Konsert (när den sammanfaller med tidpunkten för programmet)
 • Volleyboll (om vädret tillåter)
 • Badminton (om vädret tillåter)
 • Filmkväll
 • Vandring i omgivningarna
 • Matlagningskurser med fokus på hälsa
 • Sightseeingtur i omgivningarna

Medicinsk undersökning

Inför program

 • Läkarkonsultation 
 • EKG
 • Spiroveloergometri (arbetsprov)
 • Kroppssammansättningsanalys
 • Fysioterapeutbedömningt 
 • Konsultation med kardiolog vid behov
 • Ultraljud av muskler och leder samt inre organ vid behov

Under program

 • Allmän hälsobedömning och medicinsk tillsyn dygnet runt
 • Trådlös övervakning av EKG dygnet runt och i realtid under fysisk aktivitet 
 • Övervakning av intensiteten i aktivitet genom laktatmätning
 • Blodtrycksövervakning
 • Övervakning av syremättnad i blodet
 • Allmänt urinprov
 • Kroppssammansättningsanalys
 • Aktivitets- och sömnövervakning
 • Övervakning av blodsocker enligt indikationer

Utförande av fysisk aktivitet på recept

 • Stavgång 
 • Individuella fysioterapeutövningar
 • Balans- och koordinationsträning
 • Träning och praktisk tillämpning av muskelåterhämtning (stretchövningar, rullning)
 • Vattenträning i bassäng
 • Elcykling 
 • Styrketräning med motståndsband

All träning sker tillsammans med läkare samt fysioterapeut

Mental träning och stresshantering

 • Föreläsning om stress och dess hantering av psykolog
 • Mindfulness
 • Individuell rådgivning av psykolog vid behov
Covid19-reabilitacijos-programa

Behandlingar

 • Massage (terapeutisk, trigger-release, vakuum)
 • TENS
 • Lymfdränage
 • Dry needling
_DSC8535_1

Behandling av diabetes med fysisk aktivitet på Paliesius kliniken består av 3 huvudsteg:

 1. Upprättande av klinisk profil, diagnos och undersökning av reaktion på fysisk  aktivitet;
 2. Implementering av initialt recept på fysisk aktivitet under 7 dagar på Paliesius herrgård; 
 3. Uppföljning efter avslutat program. 

Steg 1 - upprättande av din kliniska profil och testning

Upprättande av klinisk profil sker alltid med en läkarkonsultation och en klassificering av risk för att säkerställa att behandling med fysisk aktivitet kan genomföras på ett säkert sätt. Läs mer om riskbedömning

Behandling av diabetes har sin bas i insulinkänsligheten och viktminskning vid eventuell övervikt och en grundlig klinisk profil är viktig för ett hållbart resultat.

Hälsa och funktionell testning tillsammans med läkare och fysioterapeut  görs för att utvärdera din hälsa och diagnos. Standardiserade kliniska tester utförs för utvärdering av blodtryck, hud, lungor, hals och hjärta (standard EKG). Om indikationer uppstår under EKG, utförs en Kardiologauskultation med ultraljudsundersökning av hjärtat samt diagnosspecifika tester. Läs mer om testning

Bedömning av funktionell status och kroppssammansättning görs genom följande tester: Cardiopulmonary exercise test (CPET), Body Composition Analysis (BCA) , bedömning av muskel- och skelettsystemet. Läs mer om testning

Steg 2 - implementering av initialt recept på fysisk aktivitet

Under 7 dagar på Paliesius herrgård omvandlas din hälsobedömning och funktionella testning till ett recept för fysisk aktivitet. Med information om din fysiologiska reaktion på fysisk aktivitet kan receptet individualiseras i mycket hög grad. Läs mer om fysisk aktivitet på recept

Receptet är individuellt och baserat på FITT-VP-principen: frekvens, intensitet, tid, typ, volym, progression.

Recept för fysisk aktivitet FITT-VP:
F – Frekvens (Gånger per vecka)
I – Intensitet (Ansträngningszon i puls)
T – Tid (Varaktighet per session)
T – typ (Typ av fysisk träning)

V – Volym (MET- Metabolic equivalent turnover)
P – Framsteg (Hur programmet fortskrider)

Specialistų konsultacijos Vilniuje

Utförande och modifiering av receptet på fysisk aktivitet genomförs med läkare och fysioterapeut, under genomförandet är du kliniskt övervakad av läkare för kliniks säkerhet samt anpassning av receptet utifrån din kropps reaktion på fysisk aktivitet. läs mer om dos-respons

Testning och metoder som används för övervakning och utvärdering läs mer om testning
Glukos (blodsocker) mäts kontinuerligt för direkt anpassning av receptet på fysisk aktivitet samt diet. Vanligtvis krävs även en minskning av medicinering i takt med ökad insulinkänslighet.

EKG mäts kontinuerligt för klinisk säkerhet för identifiering av hjärtproblem samt överansträngningssymtom. EKG – registrerar även hjärtfrekvens och förändringar i arbets- och vilopuls.

Kapillära prover under programmet inkluderar också laktatvärden för utvärdering av muskelarbete under fysisk aktivitet. Detta gör det möjligt att hitta korrekt balanserad fysisk belastning. Subjektiva indikatorer används också för att modifiera receptet, som till exempel kraftig DOMS (delayed onset of muscle soreness).

BCA mäts dagligen för feedback av fysisk aktivitet och kost för omedelbar anpassning av recept och diet.

Dieten som serveras är baserad på en sund och balanserad kost. Dieten baseras på din kliniska profil, träningsprogrammet och målet för vikthantering ex. gå ner i vikt, gå upp i vikt eller stanna på en vikt.

Dieten balanseras noggrant med den fysiska aktiviteten enligt MET (Metabolic equivalent turnover). Denna process möjliggör en balanserad diet enligt dina mål och förutsättningar. Effekterna av dieten övervakas av daglig BCA som ger indikation på hur balanserad kosten och den fysiska aktiviteten är.

Utbildning
Under behandlingen på Paliesius kliniken får du god information och kunskap om kost, anti-stress och begreppet ”behandling med fysisk aktivitet”. Informationen är anpassad för dig som lider av Diabetes.

Steg 3 – Uppföljning efter avslutat program

Efter programmet får du individuellt utformade rekommendationer och en plan för ytterligare åtgärder. Planen innehåller ett recept på fysisk aktivitet, kostrekommendationer och förväntat resultat, ex. förväntad viktminskning, reduktion av medicinering etc.

Kontinuerlig kommunikation för stöd i fortsatt utförande och anpassning av receptet för fysisk aktivitet. kommunikation är viktig för stöd, motivation och modifiering av receptet över tid. 

Ta kontakt med oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa dig. info@paliesiuskliniken.se

Kontakt: