12-veckors program for viktnedgang main

12-veckors viktminskningsprogram!

Under en vecka på Paliesius herrgård börjar vi din resa för att gå ner i vikt, Följt av 11 veckors med fullt stöd och uppföljning. Medicinskt individualiserad och föreskriven fysisk aktivitet samt diet för en hållbar viktminskning. Läs mer om fysisk aktivitet på recept.

Ett 12-veckorsprogram för hälsosam och hållbar viktminskning med strategier och stöd baserat på dina behov. Under de 12 veckorna ger vi dig verktygen och stödet för ett positivt resultat. Ett individuellt träningsprogram för att gå ner i vikt baserat på din kropps respons på fysisk aktivitet och din situation, för hälsa och en säker och effektiv viktminskning. läs mer om dos-respons.

Programmet vecka för vecka

Vecka 1: Initial testning och anpassning av recept på fysisk aktivitet. Läs mer om individuell testning. Detta recept anpassas sedan under en vecka där vi tillsammans med läkare och fysioterapeut tillsammans jobbar enligt ditt program. Veckan tillsammans på Paliesius herrgård säkerställer att vi har en effektiv plan. Läs mer om recept på fysisk aktivitet

Vecka 2-5: Under den här perioden jobbar du hemma enligt ditt recept på fysisk aktivitet. Naturligtvis finns vi tillhands vid eventuella frågor eller problem.

Vecka 5: Uppföljning på Paliesius kliniken där vi upprepar testning och undersökning för att anpassa ditt recept. Vid den här tiden har både din hälsa och fysiska förmåga förbättrats och ditt recept behöver anpassas.

Vecka 6-8: Under den här perioden jobbar du hemma igen enligt ditt recept på fysisk aktivitet. 

Vecka 8: Ny uppföljning på Paliesius kliniken där vi upprepar testning och undersökning. Nu har din hälsa och fysiska förmåga förbättrats ytterligare och ditt recept behöver anpassas igen. Läs mer om dos-respons.

Vecka 9-12: Det här den avslutande perioden du jobbar du hemma enligt ditt recept på fysisk aktivitet. 

Vecka 12: Avslutande undersökning och testning. Vid den här tiden kan vi förvänta oss avsevärda förbättringar avseende hälsa och fysisk förmåga samt markant minskning i riskfaktorer. Läs mer om riskfaktorer. Du kommer nu att ha jobbat in goda vanor och ha god kunskap om hur du skall gå vidare.

Vi fortsätter att behålla kontakt samt ytterligare uppföljningar kan bokas efter önskemål.

Kontakta oss för frågor hur vi kan hjälpa dig: info@paliesiuskliniken.se

Kontakt: