Börja träna efter Corona?

Den pandemi vi nu är mitt i har gett nya utmaningar när det gäller träning och hälsa. Corona kan påverka oss så olika och få stora konsekvenser, ibland utan tydlig förvarning.

Det finns många frågor kring Corona och träning och många undrar hur man ska tänka.

Så vad är egentligen riskerna med Corona och träning?

Coronaviruset kan orsaka långvariga komplikationer med påverkan på organ som hjärta och lungor. En långvariga påverkan gör att återgång i träning inte enbart påverkas av  en aktiv infektion. Vi vet idag att även personer med milda symtom efter Corona infektion kan uppleva en förlängd återhämtning, speciellt vid återgång i träning.

Kunskapen kring återhämtning efter Corona är fortfarande begränsad. Vi som idrottar bör dock ta de eventuella riskerna på allvar. En av riskerna man har sett i samband med Corona är myokardit (hjärtmuskelinflammation) Läs mer om återgång i idrott efter Corona

I ljuset av detta bör den som har testat positivt för Corona vara lite extra försiktig även om man inte har några symtom. Det är klokt att minska intensiteten i sin träning och vara mer uppmärksam på hur kroppen reagerar. Läs mer om våra program för hjärt och idrottshälsa.

Hur länge man bör vila efter sjukdom handlar mycket om hur svårt sjuk man varit samt eventuella komplikationer man har eller haft. 

Generella råd för återgång i träning efter sjukdom är alltid svåra att ge och kommer i dom allra flesta fall att missa sitt mål. Läs mer om vanliga frågor om idrott och hälsa.

Har man varit inlagd på sjukhus skall man alltid rådgöra med sin läkare innan man börjar träna mer intensivt.

Vi på Paliesius kliniken rekommenderar alltid att man gör tester och utreder hur kroppen och hjärtat reagerar på fysisk belastning. En ordentlig testning kan ge information kring eventuella risker och riskfaktorer man bör ta hänsyn till. Testning på Paliesius kliniken görs under 4 dagar. Tillsammans med läkare och kardiolog skapar vi en bred bild på hur du reagerar på olika typer av löpning samt olika typer av intensitet. Utifrån den kunskapen kan man sedan ge individuella råd för hur du bäst återgår i fysisk aktivitet.

För den som haft lättare symtom och inte har några restriktioner utifrån testning samt varit symtomfri under minst 7 dagar kan försiktigt återgå i förberedande träning, för att minska risken för överbelastning bör man alltid sätta upp en klar och grundad plan för hur man återgår i träning.

En plan innehåller flera tidsbestämda faser om minst 1v vardera, med tydliga mål samt plan för hur man går vidare till nästa fas. En tydlig och tidsbestämd plan minskar risken för överansträngning i samband med återgång i träning.

För den som haft kraftigare symtom är det viktigt att vila under minst 4 veckor och sedan göra tester och undersökningar för att få en klar bild av sin hälsa innan man börjar träna. Även här är det viktigt att ha en tydlig plan för att minska risken för överbelastning.

Hur snabbt man kan återhämta sig och vara igång i träning igen kommer att vara högst individuellt.

Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa dig.

info@paliesiuskliniken.se  david.engstedt@paliesiusclinic.com

Kontakt: