COVID -19

Covid -19 undersökning och återhämtning vid långvariga symtom.

Rekommendationer för återhämtning efter sjukdom och minskning av långvariga symtom är ökad fysisk träning.

Paliesius kliniken erbjuder ett individualiserat program med fysisk träning under noggrann övervakning av läkare, kardiologer och sjukgymnaster för återhämtning efter COVID -19

COVID -19-symtom kan ibland kvarstå under lång tid. Ibland månader. Viruset kan orsaka förändringar i lungorna och hjärtat vilket ökar risken för långvariga hälsoproblem.

Ihållande symtom kan vara:

  • Trötthet
  • Andnöd
  • Hosta
  • Ledvärk
  • Bröstsmärta

Andra långsiktiga symtom kan vara

  • Muskelsmärta eller huvudvärk
  • Snabba eller hårda hjärtslag
  • Förlust av lukt eller smak
  • Minnes-, koncentrations- eller sömnproblem

Paliesius klinikens program går under 7-dagar på Paliesius herrgård i Litauen följt av uppföljning och fortsatt stöd. Under dagarna på herrgården bor vi långt ensamma och med minimal kontakt från andra människor. Läs mer om behandling under COVID restriktioner.

Upplever du några av dessa symtom, vänligen kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig.

Mail: info@paliesiuskliniken.se

Kontakt: