Dos-respons förhållande

Rekommendationer för fysisk träning och hälsa har sin bas i kunskap om sambandet mellan dos och respons mellan träning, hälsa och risk. Läs mer om riskbedömning

Fysisk träning har olika dimensioner som intensitet, varaktighet och frekvens. Den totala mängden, kombinationen av dessa dimensioner är relaterade till olika hälsovinster i det så kallade dos-respons-förhållandet.

Dos-respons förhållandet mellan fysisk träning och hälsa har ett kurv-linjärt förhållande där ökningen av hälsofördelarna planar ut och riskerna ökar vid viss intensitet. Det teoretiseras också att i mycket höga intensiteter kan hälsokurvan bli upp och ner u-formad.

Dos-responsen kan skilja sig mycket mellan diagnoser och är också mycket beroende av utgångspunkten, med tanke på både riskprofil och nivå av fysisk aktivitet. Dos-responsen är mycket individuell och måste testas. Läs mer om individuell testning

Kontakt för mer information: