Menu

Det hade inte jag. Jag tänkte aldrig mycket på hur jag skulle leva, hur jag skulle ta hand om mig själv, jag levde som alla och det verkade självklart. Tills jag en dag vaknade och … inte kunde gå ut ur sängen – mina ben var domnade, svåra att kontrollera. Efter många frågor, ångest och tester fick jag diagnosen multipel skleros. På den tiden hade jag ingen aning om vad jag kunde förvänta mig, vad jag skulle göra, jag var rädd för det okända och vad som skulle hända.

Läs hela historien här

Maj 2019 hände något jag inte va beredd på. Jag fick en stroke, 41 år gammal. 

 ”Jag är idag symtomfri till stor del tack vare direkt behandling med individualiserad fysisk aktivitet.”

Tack vare rätt träning samt kost kunde jag efter 3 månader bli fri från medicineringen. Idag kan jag kontrollera mitt kolesterol med hjälp av fysisk aktivitet.

 Till en början var jag mycket rädd och orolig i fysisk aktivitet, Men stödet och den noga individualiserade fysiska aktiviteten gjorde att jag kunde fortsätta genomföra min träning med minskad oro.

Läs hela historien här

 

Att förändra sitt liv på en cykel

Tester för hälsorisker hos en veteran orienterare

Gabriel (42 år) var överviktig under största delen av sitt liv och fysisk passiv.

” Jag var orolig för min hälsa när jag började träna. Jag hade haft högt blodtryck under en längre tid och jag hade ökad risk för att få en hjärtinfarkt. Jag är glad att jag fick hjälp av specialisterna på Paliesius kliniken, nu är mitt blodtryck normalt och jag kan leva utan medicinering tack vare korrekt doserad fysisk aktivitet”

Genom testning, uppföljning och rekommendationer i Gabriels träning har han nu efter 3 år normal vikt samt är fri från medicinering. Gabriel hanterar sitt blodtryck genom doserad fysisk aktivitet idag.

Läs hela Gabriels historia här

Läs mer om testning av cyklister

– “Varje gång jag tränade var jag rädd för att få en hjärtinfarkt, jag var orolig varje gång.”

Håkan är 65 år och har en tävlings bakgrund inom orientering. Håkan fick en negativ hälso-reaktion efter en tävling som orsakade en obehaglig känsla under träning.

Lyckligtvis sågs inga livshotande tecken under testningen på Paliesius kliniken. Däremot visade den initiala hälsoundersökningen förhöjt blodtryck men under den sport-specifika testningen var blodtrycket inom rekommenderade gränser och ingen oregelbunden hjärtrytm sågs, men puls-återhämtningen var långsam.

Huvudmålet med testningen var att undersöka om det fanns några hälso- eller livshotande tecken. Ett träningsprogram anpassades också för att minska risken för framtida negativa hälso-reaktioner från träning eller tävling. 

– ”Jag fick en säker zon för att träna där min uthållighet ökar men också påverkar min hälsa på ett positivt sätt. Och jag fick också en övre gräns där jag inte får några positiva effekter av träning utan bara stress för min kropp. ”

Läs hela historien

Anna gick från hög till låg kardiovaskulär risk på 12 månader. 

Efter flera års viktökning på grund av en inaktiv livsstil fick Anna (42 år) en rad hälsoproblem inklusive smärta, andfåddhet vid lätta aktiviteter, obehag i bröstet, svullna ben och ibland yrsel.

”Anna hade allvarliga men tyvärr vanliga hälsoproblem orsakade av livsstilsfaktorer och stillasittande beteende. Hon hade allvarlig risk för hjärt-kärlproblem som hjärtinfarkt eller stroke. “Dr Ausra Luzaite Paliesius klinik”

Anna kom till Paliesius kliniken för att förändra sin hälsa och få hjälp till en förändring på ett positivt sätt. Anna ville hitta ett sätt att öka sin hälsa och en varaktig förändring.

Anna ordinerades fysisk aktivitet på recept och följdes under 12 månader, receptet anpassades kontinuerligt utifrån hennes förändrade hälsa och kondition.

Anna ökade sin hälsa dramatiskt under 12 månader utan mediciner. Anna fick också verktyg och kunskap för att göra bra val och minskade risken för framtida hälsoproblem. Anna fick kontroll över sitt eget välbefinnande.

Läs hela historien

Kontakt: