Att förändra sitt liv på en cykel

Gabriel (42 år) var överviktig under största delen av sitt liv och fysisk passiv.

” Jag var orolig för min hälsa när jag började träna. Jag hade haft högt blodtryck under en längre tid och jag hade ökad risk för att få en hjärtinfarkt. Jag är glad att jag fick hjälp av specialisterna på Paliesius kliniken, nu är mitt blodtryck normalt och jag kan leva utan medicinering tack vare korrekt doserad fysisk aktivitet”

Ett program för testning av hälsa och funktion för cyklister

Under 3 dagar testades Gabriel både på och av cykeln tillsamman med läkare, kardiolog och fysioterapeut. Målet va att undersöka hans hälsa samt eventuella riskfaktorer och anpassa hans träning. Tester gjordes under verkliga förhållanden med bla. trådlös mätning av hjärtats arbete och intermittenta blodtryckskontroller.

Efter 35 är ökar förekomsten av rytmförändringar i hjärtat som potentiellt kan vara livshotande.


Gabriel (42) var överviktig under större delen av sitt liv och fysiskt passiv. För 3 år sedan köpte han en cykel  och gillade verkligen sporten, men kände sig inte trygg pga sin familjehistoria med högt blodtryck samt egen risk. 
Gabriel önskade att känna sig säker under träningar och tävlingar;

Testresultat vid Paliesius kliniken visade inga livshotande symtom men
förhöjt blodtryck observerades vid den första hälsokontrollen. Blodtrycket steg också för mycket under testning på cykel samt en långsam återhämtning av hjärtfrekvensen.

Efter 35 år är förekomsten av hjärtarytmier vanligare men observerades inte hos Gabriel. Ett ultraljud i hjärtat avslöjade dock en lätt förtjockning av hjärtmuskeln, vilket innebar att Gabriel haft högt blodtryck under lång tid och hans blodkärl var påverkade. Arteriell hypertoni diagnostiserades och behandling med lämplig blodtryckskontroll föreskrevs.

Målet med det 3-dagars cykelprogrammet var att undersöka eventuella hälso- eller livshotande förändringar under träning i verkliga förhållanden. Samtidigt var målet att bedöma hans fysiska förmåga och ge träningsrekommendationer för att minska kroppsvikt, blodtryck och förbättra hans funktion.

Efter 3 års träningsterapi återvände Gabriels vikt till normal, och ingen läkemedelsbehandling behövdes för att korrekt kontrollera blodtrycket.

Genom testning, uppföljning och rekommendationer i Gabriels träning har han nu efter 3 år normal vikt samt är fri från medicinering. Gabriel hanterar sitt blodtryck genom doserad fysisk aktivitet idag.

Kontakt: