Program för Multiple scleros

Programmet på Paliesius kliniken för personer med MS, syftar till att anpassa regelbunden fysisk aktivitet utifrån dig och dina förutsättningar. Att vara fysiskt aktiv är en grundpelare för dig som har MS.

Effekter av individualiserad fysisk aktivitet

 • Ökad hälsa och energi 
 • Förbättrad balans
 • Ökad styrka och uthållighet
 • Ökad motståndskraft mot infektioner och sjukdommar
 • Ökad stresshantering
 • Ökad livskvalitet

Programmet på Paliesius kliniken stoppade inte min sjukdom, det påverkade den förmodligen inte den på något sätt, men det gav mig verktygen och kunskapen för att hjälpa mig att må bättre, starkare, mer tillfredsställande. Ångest ersattes av kunskap och rädsla av fysisk aktivitet, motivation och tro.

Behandling med fysisk aktivitet på Paliesius kliniken består av 3 huvudsteg:

 1. Upprättande av klinisk profil, diagnos och undersökning av reaktion på fysisk aktivitet;
 2. Implementering av initialt recept på fysisk aktivitet; 
 3. Uppföljning efter avslutat program. 

Steg 1 - upprättande av din kliniska profil och testning

Upprättande av klinisk profil sker med en läkarkonsultation och en klassificering av risk för att säkerställa att behandling med fysisk aktivitet kan genomföras på ett säkert sätt. Läs mer om riskprofiler. Blodtrycksnivåer, Blodprover, mediciner och eventuell samsjuklighet är viktiga faktorer vid behandling med fysisk träning. Under läkarkonsultationen tas en anamnes, och undersökning görs för att utvärdera din hälsa. Läs mer om individuell testning.

Långvarig stress kan påverka din hälsa negativt och fysisk aktivitet är en av de mest effektiva behandlingarna mot stress och stressrelaterade symtom. Tillsammans med psykolog utvärderar vi stressrelaterade symtom.

Bedömning av funktionell status och kroppssammansättning görs genom följande tester: Cardiopulmonary exercise test (CPET), Body Composition Analysis (BCA) , bedömning av muskel- och skelettsystemet. Läs mer om individuell testning.

Steg 2 - implementering av initialt recept på fysisk aktivitet

Under 7 dagar på Paliesius herrgård omvandlas din hälsobedömning och funktionella testning till ett recept för fysisk aktivitet. Med information om din fysiologiska reaktion på fysisk aktivitet kan receptet individualiseras. Läs mer om dos-respons.

Receptet är individuellt och baserat på FITT-VP-principen: frekvens, intensitet, tid, typ, volym, progression. Läs mer om recept på fysisk aktivitet.

 Recept för fysisk aktivitet FITT-VP

 • F – Frekvens  (Gånger per vecka)
 • I – Intensitet   (Ansträngningszon i puls)
 • T – Tid             (Varaktighet per session)                            
 • T – typ             (Typ av fysisk träning)              
 • V – Volym      (MET- Metabolic equivalent turnover)
 • P – Framsteg (Hur programmet fortskrider)

Receptet på fysisk aktivitet genomförs tillsammans med läkare och sjukgymnast. Anpassning sker utifrån din kropps reaktion på fysisk aktivitet under veckan. Mätning görs kontinuerligt av dos-respons samband samt behov av minskad medicinering. Läs mer om dos-respons

Tillsammans med receptet på fysisk aktivitet sker behandling och rådgivning kring stress och stressrelaterade symtom med strategier för ökad stresstålighet.

Dieten under programmet är en sund och balanserad kost tillsammans med kunskap för att göra bra val av mat och livsmedel. Kosten baseras på din kliniska profil, träningsprogrammet och målet för vikthantering ex. gå ner i vikt, gå upp i vikt eller stanna på en vikt. Kaloriintag balanseras noggrant med den fysiska aktiviteten enligt MET (Metabolic equivalent turnover). Denna process möjliggör en balanserad diet enligt dina mål och förutsättningar. Effekterna av dieten övervakas av daglig BCA som ger indikation på hur balanserad kosten och den fysiska aktiviteten är.

Utbildning under behandlingen på Paliesius kliniken ger dig god information och kunskap om kost, anti-stress och begreppet ”behandling med fysisk aktivitet”.  Informationen är individualiserad och anpassad för dig.

Steg 3 – Uppföljning efter avslutat program

Efter programmet får du individuellt utformade rekommendationer och en plan för ytterligare åtgärder. Planen innehåller ett recept på fysisk aktivitet, kostrekommendationer och förväntat resultat, ex. förväntad viktminskning.

Kontinuerlig kommunikation för stöd i fortsatt utförande och anpassning av receptet för fysisk aktivitet. kommunikation är viktig för stöd, motivation och modifiering av receptet över tid. 

Kontakta oss för information hur vi kan hjälpa dig: info@paliesiuskliniken.se

Kontakt: