Anna gick från hög till låg kardiovaskulär risk på 12 månader.

Anna är 42 år och flera års viktökning på grund av en inaktiv livsstil har resulterat i en serie hälsoproblem inklusive smärta, andfåddhet även i lätta aktiviteter, upplevelse av obehag i bröstet, svullna ben och ibland yrsel. Den första hälsoundersökningen och testningen på Paliesius klinik visade att Anna har ett antal hälsoproblem.’

 • Blodtrycket: Ett högt blodtryck på 145/95 mm Hg. Ökat blodtryck är en av de viktigaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar. 
 • Vilopuls: En ökad vilopuls på 92 S/min. (ökad vilopuls över 70s / min ökar den kardiovaskulära risken).
 • Övervikt. Med en längd på 164 cm och en vikt på 99,7 kg har hon ett body mass index (BMI) på 37,1. BMI över 30 benämns som fetma. 
 • Sänkt kondition och lägre genomsnittliga värden för V02max (syreupptagningsförmåga) på 23,5 ml / min / kg sågs under cardiopulmonary exercise test (CPET).
 • Minskad kondition är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer om konditionstester

Kombinationen av hälsoproblem och testvärden visade att Anna har en hög kardiovaskulär risk.

Målet med behandlingen var att minska kardiovaskulär risk genom att: minska blodtrycket, minska vikten och öka konditionen.

Under 6-dagarsprogrammet på Paliesius herrgård ordinerades Anna fysisk aktivitet på recept. Receptet genomfördes under veckan med stöd av läkare och sjukgymnaster. Läs mer om Paliesius herrgård.

Dieten under programmet var hälsosam och individuellt balanserad enligt receptet och den fysiska aktiviteten.

Föreläsningar gavs för ökad kunskap om kost, anti-stress och begreppet behandling med fysisk aktivitet för att ge kunskap och bestående resultat för en livsstilsförändring. 

Efter programmet vid Paliesius herrgård gavs rekommendationer med en plan för ytterligare åtgärder samt schemalagd uppföljning. 

Planen innehöll ett receptet för fysisk aktivitet, dietrekommendationer och förväntat resultat. Anna hade regelbundna besök för uppföljning var tredje månad för att övervaka resultaten och för att anpassa receptet för fysisk aktivitet utifrån hälsan och minskade risker.

Redan efter 3 månader hade Anna:

 • Sänkt blodtryck till 105/75 mm Hg
 • Minskad vilopuls till 68 s/min
 • Den kardiovaskulära risken gick från hög till måttlig.

Efter 12 månaders uppföljning av Annas resultat där:

 • Blodtryck inom normala värden vid 120/70 mm Hg
 • Normal vilopuls vid 73 s/min
 • En viktminskning på -26,6 kg vilket innebär att ett BMI bara 2 poäng över det normala intervallet.
 • Låg kardiovaskulär risk.

Genom en livsstilsförändring och fysisk aktivitet har Anna inte längre ökad kardiovaskulär risk och endast lätt övervikt som inte påverkar hennes hälsa på något signifikant sätt.

Anna ökade sin hälsa dramatiskt under 12 månader utan mediciner. Anna fick också verktyg och kunskap för att göra bra val och minskade risken för framtida hälsoproblem

Kontakt: