Stress och utbrandhet, aterhamtning och behandling desktop

Program för dig med stress eller överansträngnings syndrom

Fysisk träning är mycket effektiv vid behandling och förebyggande av stress och stress-syndrom, men måste alltid vara individualiserad utifrån din situation.

Några av de viktigaste fördelarna med att behandla stress med fysisk aktivitet:

 • Minskad trötthet
 • Ökar din stresstålighet.
 • Ökat tålamod, minskad av irritabilitet och ilska.
 • Förbättrar fysisk och mental hälsa.
 • Förbättrat minne, fokus, andra hjärnfunktioner.

Behandling av stress och överansträngning med fysisk aktivitet på Paliesius kliniken består av 3 huvudsteg:

 1. Upprättande av klinisk profil, diagnos och undersökning av emotionell och fysisk reaktion på fysisk aktivitet;
 2. Implementering av initialt recept på fysisk aktivitet;
 3. Uppföljning efter avslutat program.

Steg 1 - upprättande av din kliniska profil och testning

1.1 Upprättande av klinisk profil

Behandlingsstart sker alltid med en psykologkontakt för stöd och strategier under behandlingen.

En läkarkonsultation sker med klassificering av risk för att säkerställa att behandling med fysisk aktivitet kan genomföras på ett säkert sätt. 

1,2 Hälsa och funktionell testning

Under läkarkonsultationen tas en anamnes, och en generell undersökning görs för att utvärdera din hälsa. 

Standardiserade kliniska tester utförs för utvärdering av blodtryck, hud, lungor, hals och hjärta (standard EKG). Om indikationer uppstår under EKG, utförs en Kardiologauskultation med ultraljudsundersökning av hjärtat samt diagnosspecifika tester.

Blodprover är viktig för utvärdering av funktionen hos de större systemen och för att identifiera eventuella risker för hjärt-kärlsjukdomar, endokrina sjukdomar, njursjukdomar, leversjukdomar eller infektion. 

Tillsammans med psykolog görs en bedömning av din situation för bästa återhämtning och ökad stresstolerans.

1,3 Bedömning av funktionell status och kroppssammansättning

Den här bedömning görs genom följande tester: Cardiopulmonary exercise test (CPET), Body Composition Analysis (BCA) , bedömning av muskel- och skelettsystemet.

Cardiopulmonary exercise test (CPET) utvärderar hjärt-lungsystemet och dess funktion. CPET visar också den fysiska reaktionen på fysisk aktivitet.

Body Composition Analysis (BCA) är en metod för att mäta kroppens fett, protein, mineraler och vatten. BCA visar förändringar i fettmassa, muskelmassa och kroppsfettprocent. 

Bedömning av muskler och skelettsystemet sker tillsammans med en sjukgymnast. 

Steg 2 - implementering av initialt recept på fysisk aktivitet

Under 7 dagar på Paliesius herrgård omvandlas din hälsobedömning och funktionella testning till ett recept för fysisk aktivitet. Med information om din fysiologiska reaktion på fysisk aktivitet kan receptet individualiseras i mycket hög grad.

Receptet är individuellt och baserat på FITT-VP-principen: frekvens, intensitet, tid, typ, volym, progression.

Recept för fysisk aktivitet FITT-VP:
F – Frekvens (Gånger per vecka)
I – Intensitet (Ansträngningszon i puls)
T – Tid (Varaktighet per session)
T – typ (Typ av fysisk träning)

V – Volym (MET- Metabolic equivalent turnover)
P – Framsteg (Hur programmet fortskrider)

2.1 Utförande och modifiering av receptet
Receptet på fysisk aktivitet genomförs under ledning av en tränare och en sjukgymnast, under genomförandet är du kliniskt övervakad av läkare och psykolog för kliniks säkerhet samt anpassning av receptet utifrån din emotionella och kroppsreaktion på fysisk aktivitet.

Tillsammans med psykolog och fysioterapeut görs anti-stress behandlingar samt skapande av strategier för din vardag.

2.2 Testning och metoder som används för övervakning och utvärdering

Kontinuerlig psykologkontakt för anpassning av receptet utifrån emotionell upplevelse och reaktion.

EKG mäts kontinuerligt för klinisk säkerhet för identifiering av hjärtproblem samt överansträngningssymtom. EKG – registrerar även hjärtfrekvens och förändringar i arbets- och vilopuls.

Kapillära prover under programmet inkluderar också laktatvärden för utvärdering av muskelarbete under fysisk aktivitet. Detta gör det möjligt att hitta korrekt balanserad fysisk belastning. Subjektiva indikatorer används också för att modifiera receptet, som till exempel kraftig DOMS (delayed onset of muscle soreness).

BCA mäts dagligen för feedback av fysisk aktivitet och kost för omedelbar anpassning av recept och diet.

Test för övervakning och modifiering av recept på fysisk aktivitet

 • EKG
 • Blodtryck
 • Glukos
 • Laktat
 • Hjärtfrekvens
 • BCA
 • Subjektiva reaktioner

2.3 Diet

Under programmet serveras en sund och balanserad kost och kunskap för att göra bra val av mat och livsmedel. Dieten baseras på din kliniska profil, träningsprogrammet och målet för eventuell vikthantering. 

Dieten balanseras noggrant med den fysiska aktiviteten enligt MET (Metabolic equivalent turnover). Denna process möjliggör en balanserad diet enligt dina mål och förutsättningar. Effekterna av dieten övervakas av daglig BCA som ger indikation på hur balanserad kosten och den fysiska aktiviteten är.

2.4 Utbildning

Under behandlingen på Paliesius kliniken får du god information och kunskap om kost, anti-stress och begreppet ”behandling med fysisk aktivitet”.  Informationen är anpassad för dig som lider av stress.

Steg 3 – Uppföljning efter avslutat program

Efter programmet får du individuellt utformade rekommendationer och en plan för ytterligare åtgärder. Planen innehåller ett recept på fysisk aktivitet, kostrekommendationer.

Kontinuerlig kommunikation för stöd i fortsatt utförande och anpassning av receptet för fysisk aktivitet. kommunikation är viktig för stöd, motivation och modifiering av receptet över tid. 

Kontakt: