Program för hjärt- och idrottshälsa

Övergripande mål för programmet är:

  • Identifiering av Hälsorisker i träning och tävling
  • Undersökning av din hälsa och funktionalitet i verklig träningssituation
  • utformning av en plan enligt dina individuella förutsättningar, för hälsa och prestation.

Vi testar bland annat löpare, orienterare och cyklister.

Varför testa?

Idrottare är inte immuna mot hjärt-kärlsjukdomar! I studier med förebyggande testning av idrottare i ålder > 35 år upptäcktes hjärt-kärlsjukdom hos 11,4% av deltagarna och 8,5% med hög kardiovaskulär riskprofil. Kardiovaskulära sjukdomar är den främsta orsaken till plötslig död hos idrottare över 35 år. Med symtom som föregick händelsen i endast 12-36% av alla fall.

Identifiera eventuella hälsoproblem och riskfaktorer. Reducera riskfaktorer med anpassade tränings- och dietrekommendationer 

Hälsa & risk-bedömning: medicinska rekommendationer, riskfaktorer för hälsa, blodvärden, blodtryck i träning, EKG, laktat värden, energi dynamik

Tränings-bedömning: tränings rekommendationer, tränings ekonomi, V02max testning, puls & trösklar, muskel testning

Fälttestning vid Paliesius herrgård

Fälttestning genomförs i fysisk aktivitet under de unika förhållandena i idrotten. Testning i din ” naturliga miljö ” under den intensiteten som valts av dig görs för att samla in specifika data och för att utvärdera kroppens reaktion och hälsa.

Den valda fysiska belastningen baseras på distans, tid, intensitet och typ av terräng. Fälttester görs under 2 dagar i följd med varierande belastning för att se hur kroppen reagerar på fysisk aktivitet under flera efter varandra följande dagar och i olika situationer.

Exempel på testning

Exempel på frågeställning: Jag tränar och tävlar regelbundet. Hur hanterar min kropp den fysiska belastningen?

Fälttestningen anpassas enligt den din normala fysiska belastning -Testningen planeras över tre olika slingor. Varje slinga har mätningar före, mellan och efter för att få en kurva för den fysiologiska reaktionen under hela träningen.

EKG mäts kontinuerligt trådlöst i nära realtid av läkare på plats och efter aktivitet för utvärdering av återhämtning. EKG under fysisk aktivitet kan upptäcka ett eventuellt hjärtrytmproblem.

Mätningarna som utförs före, efter och mellan slingor är:

  • Blodtryck – för att utvärdera blodtrycksförändringar under fysisk belastning, t.ex. ett högt blodtryck under aktivitet visar otillräcklig tolerans till den fysiska belastningen.
  • Laktat testning – laktatnivån visar intensitet. Laktat nivåer ger också bra indikation på den faktiska intensiteten i jämförelse med upplevd insats.
  • Glukostestning – glukosnivån visar energidynamiken under träning och eventuellt behov av extra energi under träning eller tävling.

Slutsatser och rekommendationer

Efter testning går läkare, kardiolog och sjukgymnast igenom alla data för att analysera och dra slutsatser baserade på enskilda datakällor samt en kombination av olika data.

Rekommendationerna ger tydliga förslag om behov av eventuella hälso-relaterade åtgärder – samt träning och tävling med minimal hälsorisk.

All testdata samt trösklar och zoner från testning ges skriftligt.

Kontakt: