Minska din insulinresistens och stabilisera ditt blodsocker
Minska din insulinresistens och stabilisera ditt blodsocker mobile

Typ 2 Diabetes. Behandling med fysisk aktivitet

Individualiserad behandling med fysisk aktivitet för diabetes typ-2.

 • Ökad insulinkänslighet
 • Stabilisera blodsocker
 • Minska behovet av läkemedel
 • ökad livskvalitet

Behandling av diabetes med fysisk aktivitet på Paliesius kliniken består av 3 huvudsteg:

 1. Upprättande av klinisk profil, diagnos och undersökning av reaktion på fysisk  aktivitet;
 2. Implementering av initialt recept på fysisk aktivitet under 7 dagar på Paliesius herrgård; 
 3. Uppföljning efter avslutat program. 

En livsstilsförändring vid diabetes typ-2

Steg 1 - upprättande av din kliniska profil och testning

1.1 Upprättande av klinisk profil
Behandlingsstart sker alltid med en läkarkonsultation och en klassificering av risk för att säkerställa att behandling med fysisk aktivitet kan genomföras på ett säkert sätt.

Behandling av diabetes har sin bas i insulinkänsligheten och viktminskning vid eventuell övervikt, men en grundlig klinisk profil är viktig för ett hållbart resultat och behandling av eventuell samsjuklighet.

1.2 Hälsa och funktionell testning
Under läkarkonsultationen tas en anamnes, och en generell undersökning görs för att utvärdera din hälsa och diagnos.

Standardiserade kliniska tester utförs för utvärdering av blodtryck, hud, lungor, hals och hjärta (standard EKG). Om indikationer uppstår under EKG, utförs en Kardiologauskultation med ultraljudsundersökning av hjärtat samt diagnosspecifika tester.

Blodprover är viktig för utvärdering av funktionen hos de större systemen och för att identifiera eventuella risker för hjärt-kärlsjukdomar, endokrina sjukdomar, njursjukdomar, leversjukdomar eller infektion.

1.3 Bedömning av funktionell status och kroppssammansättning
Den här bedömning görs genom följande tester: Cardiopulmonary exercise test (CPET), Body Composition Analysis (BCA) , bedömning av muskel- och skelettsystemet.

Cardiopulmonary exercise test (CPET) utvärderar hjärt-lungsystemet och dess funktion. CPET visar också den fysiska reaktionen på fysisk aktivitet.

Body Composition Analysis (BCA) är en metod för att mäta kroppens fett, protein, mineraler och vatten. BCA visar förändringar i fettmassa, muskelmassa och kroppsfettprocent. En hälsosam vikthantering är en nyckelfaktor i behandling av diabetes.

Bedömning av muskler och skelettsystemet sker tillsammans med en fysioterapeut.

Steg 2 - implementering av initialt recept på fysisk aktivitet

Under 7 dagar på Paliesius herrgård omvandlas din hälsobedömning och funktionella testning till ett recept för fysisk aktivitet. Med information om din fysiologiska reaktion på fysisk aktivitet kan receptet individualiseras i mycket hög grad.

Receptet är individuellt och baserat på FITT-VP-principen: frekvens, intensitet, tid, typ, volym, progression.

Recept för fysisk aktivitet FITT-VP:
F – Frekvens (Gånger per vecka)
I – Intensitet (Ansträngningszon i puls)
T – Tid (Varaktighet per session)
T – typ (Typ av fysisk träning)

V – Volym (MET- Metabolic equivalent turnover)
P – Framsteg (Hur programmet fortskrider)

2.1 Utförande och modifiering av receptet
Receptet på fysisk aktivitet genomförs under ledning av en tränare och en sjukgymnast, under genomförandet är du kliniskt övervakad av läkare för kliniks säkerhet samt anpassning av receptet utifrån din kropps reaktion på fysisk aktivitet.

2.2 Testning och metoder som används för övervakning och utvärdering
Glukos (blodsocker) mäts kontinuerligt för direkt anpassning av receptet på fysisk aktivitet samt diet. Vanligtvis krävs även en minskning av medicinering i takt med ökad insulinkänslighet.

EKG mäts kontinuerligt för klinisk säkerhet för identifiering av hjärtproblem samt överansträngningssymtom. EKG – registrerar även hjärtfrekvens och förändringar i arbets- och vilopuls.

Kapillära prover under programmet inkluderar också laktatvärden för utvärdering av muskelarbete under fysisk aktivitet. Detta gör det möjligt att hitta korrekt balanserad fysisk belastning. Subjektiva indikatorer används också för att modifiera receptet, som till exempel kraftig DOMS (delayed onset of muscle soreness).

BCA mäts dagligen för feedback av fysisk aktivitet och kost för omedelbar anpassning av recept och diet.

Test för övervakning och modifiering av recept på fysisk aktivitet

 • EKG
 • Blodtryck
 • Glukos
 • Laktat
 • Hjärtfrekvens
 • BCA
 • Subjektiva reaktioner

2.3 Diet
Under programmet serveras en sund och balanserad kost och kunskap för att göra bra val av mat och livsmedel. Dieten baseras på din kliniska profil, träningsprogrammet och målet för vikthantering ex. gå ner i vikt, gå upp i vikt eller stanna på en vikt.

Dieten balanseras noggrant med den fysiska aktiviteten enligt MET (Metabolic equivalent turnover). Denna process möjliggör en balanserad diet enligt dina mål och förutsättningar. Effekterna av dieten övervakas av daglig BCA som ger indikation på hur balanserad kosten och den fysiska aktiviteten är.

2.4 Utbildning
Under behandlingen på Paliesius kliniken får du god information och kunskap om kost, anti-stress och begreppet ”behandling med fysisk aktivitet”. Informationen är anpassad för dig som lider av Diabetes.

Specialistų konsultacijos Vilniuje

Steg 3 – Uppföljning efter avslutat program

Efter programmet får du individuellt utformade rekommendationer och en plan för ytterligare åtgärder. Planen innehåller ett recept på fysisk aktivitet, kostrekommendationer och förväntat resultat, ex. förväntad viktminskning, reduktion av medicinering etc.

Kontinuerlig kommunikation för stöd i fortsatt utförande och anpassning av receptet för fysisk aktivitet. kommunikation är viktig för stöd, motivation och modifiering av receptet över tid. 

Kontakt: