Recept på fysisk aktivitet

FITT-VP principen

FITT-VP är förkortningen av de olika delar som ingår i ett recept på fysisk aktivitet

  • – Frekvens (hur ofta)
  • – Intensitet (hur intensivt)
  • – Tid (hur länge)
  • – Typ (vilken sorts aktivitet)
  • – Volym (den sammanlagda aktiviteten, dvs frekvens+ intensitet+ tid = volym)
  • – Progression (anpassning av recept över tid)

En helhetsbild på fysisk aktivitet

Den totala volymen för ett recept är en noggrant balanserad kombination av dess delar, baserat på fysisk tolerans, syfte med recept och livssituation. Alla delar måste övervägas för ett effektivt och hållbart recept. En helhetssyn och individuell anpassning är avgörande. Läs mer om individuell anpassning av recept

Individuell tolerans

Genom objektiv testning ställs träningstolerans, reaktion, zoner och trösklar in. Zoner och trösklar används för att ställa in individuell intensitets-skala och träningstolerans för gränser och riskbedömning. Läs mer om riskbedömning. Med testning och individualisering kan vi hitta ditt dos-respons förhållande.  Läs mer om dos-respons förhållandet

Diagnos överväganden

Olika diagnoser har olika dos-respons samband mellan träning och hälsa. Diagnostiska överväganden är viktiga för receptets mål. Diagnostiska överväganden är vitala vid behandling med fysisk träning. Läs mer om dos-respons samband

Individuella förutsättningar

Typ av aktivitet väljs för att möjliggöra träning enligt föreskriven intensitet men påverkas också i hög grad av individuellt intresse, erfarenhet och möjligheter. Receptet är anpassat till din livssituation. Läs mer om individuell testning.

Håll receptet aktuellt

Med tiden anpassas receptet efter din situation. Med ökad hälsa och kondition kan toleransen förändras och receptet anpassas. Receptet uppdateras alltid för bästa effekt. När din hälsa förbättras följer receptet efter.

Kontakt: