Testning av cyklister för hälsa och funktion

Ett unikt program under 4 dagar för cyklister

I Programmet ingår:

 1. Utvärdering av din fysiska förmåga och V02max
 2. Konsultationer och testning tillsammans med idrottsläkare och kardiolog i samband med cykling.
 3. Bike Fit (För anpassning av din cykel utifrån dina förutsättningar och önskemål)
 4. Dina värden och rekommendationer utifrån bedömningar och tester tillsammans med läkare, kardiolog och fysioterapeut

Ett av de viktigaste testerna som utförs under programmet är ett kardiopulmonärt träningsstest (även känt som VO2 max-test). Testet mäter både ditt hjärtas arbete och blodtryck i träning  samt din syreupptagnings förmåga. Med detta test kan din läkare bedöma hur hjärt-lungsystemet reagerar under träning. Testet ger också en grund för att hitta aeroba och anaeroba trösklar, vilka är vitala för din träning, hälsa och prestation. 

VO2max är den maximala syreförbrukningen och är ett viktigt värde i träning. Testning av syreförbrukningen mäts under programmet både i klinisk miljö på stationär cykel samt i cykling utomhus. 

Genom Portable Oxycon mobile system kan vi mäta under verkliga förhållanden.  

För att garantera säkerheten och få en bra bild av hjärtats arbete i cykling övervakas hjärtaktiviteten under träningen. Övervakning utförs med hjälp av BodyGuardian Heart-monitor, som är en liten trådlös EKG-mätare. Mätaren sänder informationen trådlöst till klinikens läkare.  BodyGuardian Heart-monitor ger möjlighet att studera hjärtaktiviteten i verkliga förhållanden och säkerställer säkerheten.

Sammanfattning av testdagarna

Dag 1

Möte med läkare inom medicin, idrottsmedicin, kardiologi och sjukgymnast, som sen följer oss under alla fyra dagar.

Läkaren gör en allmän hälsoundersökning, bedömer möjliga risker för träning och ultraljud av hjärta, muskler och leder. Tillsammans med fysioterapeuten utvärderas rörelseapparaten, din funktion, samt analys av kroppssammansättning, Bike Fit (korrigering av sittande på en cykel) på din cykel. Slutligen görs även EKG (elektrokardiogram) i vila och ett kardioulmonärt träningstest/V02max (CPET).

Dag 2 och 3

Testning sker i din individuella intensitet och längd som du vanligtvis tränar eller tävlar i. Under programmet delas testningen upp i etapper. Innan etapp 1 påbörjas utförs mätningar av blodtryck, laktat och glukos, BG-systemet (Body Guardian) mäter hjärtats aktivitet kontinuerligt samt övervakas av läkare. Mellan varje etapp samt efter avslutad cykling upprepas mätningarna. Vid behov utförs ytterligare justering av cykeln.

Dag 4

Ststa dagen spenderar vi med cykling och/eller sightseeing medans läkarna jobbar med materialet från dagarnas testning.

Kroppens reaktion på träning och belastning utvärderas. Utifrån den utförda testningen och bedömningar ges rekommendationer för hälsa, träning och prestation. Tester i verklig situation och miljö ger en verklighetsförankrad bild av din hälsa och prestation. 

Sammanfattning av program:

Undersökning av ditt allmänna hälsotillstånd, laboratorietester, din fysiska kapacitet samt trösklar för träningsintensitet.  
Upprepade tester av hjärta, blodtryck, laktat och mer
Slutsatser och rekommendationer för hälsa, träning och prestation av läkare, idrottsläkare, kardiolog och fysioterapeut.
Programmet inkluderar:
 • Alla tester och undersökningar
 • Bike fit (individuell anpassning av din cykel)
 • Fysioterapeut behandlingar (massage, lymphodrenage etc)
 • Alla resultat samt rekommendationer
 • Boende på Paliesius herrgård
 • Helpension 
 • Resa ToR
Lämna en intresseanmälan för mer information och kontakt
Jag som reser med oss från sverige heter David Engstedt och är själv träningsaktiv inom flera olika idrotter. bla triathlon, cykling, löpning och orientering. Kostnad för resa och program exclusive ev. cykel incheckning på flyg 8000kr

Intresseanmälan: