Välkommen till Paliesius kliniken

Vi behandlar sjukdommar med fysisk aktivitet

Paliesius kliniken är en licenserad klinik som tar emot svenska resenärer för fysisk aktivitet och hjärthälsa i testning och behandling. Fysisk aktivitet på recept är en individualiserad och evidensbaserad behandling. Paliesius kliniken ligger i Paliesius herrgård som erbjuder en lugn och rofylld miljö. Under 2019 tilldelades Paliesius kliniken EDEN Award (European Destinations of Exellence)

Är du över 50 och träningsaktiv?

Paliesius kliniken erbjuder en unik testning där ditt hjärta övervakas trådlöst under pågående träning i din idrott.  tex. Orientering, löpning, skidåkning eller cykling.

Du bestämmer intensitet och längd, vi testar hur ditt hjärta och hälsa reagerar. 

För att göra en objektiv bedömning av fysisk aktivitet i testning och behandling använder läkare och övriga specialister evidensbaserade bedömningar och undersökningar. Resultaten mäts och utvärderas kontinuerligt under hela programmet. Hjärtat övervakas kontinuerligt med trådlös EKG.

Orienteringsmatch 20-21 Maj

Paliesius kliniken är stolt medarrangör av en orienteringsmatch för veteraner mellan Sverige, Norge och Litauen.  Matchen kommer att ske i Ignalina distriktet och vi jobbar nu för att realisera en sprint vid ignalina kärnkraftverk för en unik orienteringsupplevelse.

Om du är intresserad av att veta mer fyll gärna i formuläret bredvid så skickar vi mer information löpande. /David Engstedt Paliesius kliniken

 

Det finns idag bevis på att över 30 olika sjukdomstillstånd – både fysiska och psykiska – kan behandlas med fysisk aktivitet. Detta inkluderar hjärt-kärlproblematik, högt blodtryckcancer, astma, övervikt, depression, stress-syndrom samt demens.

Genom en grundlig bild av ditt hjärtas arbete kan du påverka din hälsa samt öka din trygghet.

För att göra en objektiv bedömning av fysisk aktivitet i testning och behandling använder läkare och övriga specialister evidensbaserade bedömningar och undersökningar. Resultaten mäts och utvärderas kontinuerligt under hela programmet. Hjärtat övervakas kontinuerligt med trådlös EKG.

All behandling på Paliesius kliniken är individualiserad och patient centrerad. Vi jobbar alltid utifrån din situation tillsammans med dig.

På kliniken utförs behandling av ett multi disiplinärt team som jobbar både gränsöverskridande samt utifrån sin proffession. Teamet på kliniken består av:

 • Internmedecin doktor
 • Kardiolog
 • Medicin
 • Doktor
 • Idrottsläkare
 • Psykolog
 • Fysioterapeut och massör
 • Arbetsterapeut

Klinisk säkerhet är ett viktigt ledord på Paliesius kliniken:

 • Din hälsa och status övervakas med medicinsk utrustning under hela behandlingen.
 • Din kardiologiska aktivitet övervakas trådlöst och utvärderas kontinuerligt för att säkerställa din säkerhet.
 • Labratorie- och diagnostiska tester utförs initialt för riskbedömning samt under behandling för anpassning av behandlingen samt minska risker i samband med fysisk aktivitet.

Vårat team