Välkommen till Paliesiuskliniken

En 7 dagars resa mot välmående och hälsa

Dag 1: Din Resa Mot Bättre Hälsa Börjar

Din resa mot bättre hälsa och välbefinnande startar här. Tillsammans med vårt team av erfarna läkare och fysioterapeuter kommer du att genomgå noggranna tester för att förstå din kropp och hur den reagerar på fysisk aktivitet. Vi lyssnar på dina behov och mål för att skapa en plan som är skräddarsydd just för dig.

Dag 2 – 7: Bo på Vår Vackra Herrgård

Under dag 2 till 7 får du bo på vår vackra herrgård från 1700-talet, omgiven av lugn och harmoni. Här börjar du din personliga träningsplan tillsammans med vårt dedikerade team av experter. Vi utvärderar kontinuerligt dina framsteg och anpassar planen för att säkerställa att du når dina mål på bästa sätt.

Vår herrgårdsvistelse är mer än bara en resa. Det är en möjlighet att investera i din hälsa och uppleva en djupgående förändring.

Välkommen

Välkommen till en unik och berikande upplevelse som kommer att inspirera dig att ta kontroll över din hälsa och ditt välmående.

“Fysisk Aktivitet på Recept” – är en beprövad och individanpassad behandlingsmetod, för att säkerställa att varje steg du tar är en investering i din hälsa.

U

Paliesius herrgård

Vår klinik är inhyst i den idylliska Paliesius herrgård, där en harmonisk och lugnande atmosfär omger dig. Här kan du njuta av en fridfull miljö medan du arbetar mot din hälsomål. Vår klinik erbjuder en plats för reflektion och återhämtning, bortom vardagens hektiska tempo.

Läs mer om Paliesius herrgård

Vi är stolta över att år 2019 ha blivit tilldelade den prestigefyllda EDEN Award (European Destinations of Excellence).

Är du intresserad av behandling med fysisk aktivitet?

Det finns idag bevis på att över 30 olika sjukdomstillstånd – både fysiska och psykiska – kan behandlas med fysisk aktivitet. Detta inkluderar hjärt-kärlproblematik, högt blodtryckcancer, astma, övervikt, depression, stress-syndrom samt demens.

Genom en grundlig bild av ditt hjärtas arbete kan du påverka din hälsa samt öka din trygghet.

För att göra en objektiv bedömning av fysisk aktivitet i testning och behandling använder läkare och övriga specialister evidensbaserade bedömningar och undersökningar. Resultaten mäts och utvärderas kontinuerligt under hela programmet. Hjärtat övervakas kontinuerligt med trådlös EKG.

All behandling på Paliesius kliniken är individualiserad och patient centrerad. Vi jobbar alltid utifrån din situation tillsammans med dig.

På kliniken utförs behandling av ett multi disiplinärt team som jobbar både gränsöverskridande samt utifrån sin proffession. Teamet på kliniken består av:

 • Internmedecin doktor
 • Kardiolog
 • Medicin
 • Doktor
 • Idrottsläkare
 • Psykolog
 • Fysioterapeut och massör
 • Arbetsterapeut

Klinisk säkerhet är ett viktigt ledord på Paliesius kliniken:

 • Din hälsa och status övervakas med medicinsk utrustning under hela behandlingen.
 • Din kardiologiska aktivitet övervakas trådlöst och utvärderas kontinuerligt för att säkerställa din säkerhet.
 • Labratorie- och diagnostiska tester utförs initialt för riskbedömning samt under behandling för anpassning av behandlingen samt minska risker i samband med fysisk aktivitet.