Välkommen till Paliesiuskliniken

Din resa mot välmående och hjärthälsa!

Hos oss möts svenska resenärer av en licenserad klinik belägen i vackra Litauen på Paliesius herrgård, som specialiserar sig på hälsa, hjärthälsa och behandling genom avancerad testning och skräddarsydd behandling med fysisk aktivitet. Vi använder kraften i fysisk aktivitet för att förbättra hälsa, livskvalitet och stärka hjärtat – vi är här för att guida dig på denna resa.  

“Fysisk Aktivitet på Recept” – är en beprövad och individanpassad behandlingsmetod, för att säkerställa att varje steg du tar är en investering i din hälsa.

Paliesius herrgård

Vår klinik är inhyst i den idylliska Paliesius herrgård, där en harmonisk och lugnande atmosfär omger dig. Här kan du njuta av en fridfull miljö medan du arbetar mot din hälsomål. Vår klinik erbjuder en plats för reflektion och återhämtning, bortom vardagens hektiska tempo.

Läs mer om Paliesius herrgård

Vi är stolta över att år 2019 ha blivit tilldelade den prestigefyllda EDEN Award (European Destinations of Excellence).

Är du intresserad av behandling med fysisk aktivitet?

Det finns idag bevis på att över 30 olika sjukdomstillstånd – både fysiska och psykiska – kan behandlas med fysisk aktivitet. Detta inkluderar hjärt-kärlproblematik, högt blodtryckcancer, astma, övervikt, depression, stress-syndrom samt demens.

Genom en grundlig bild av ditt hjärtas arbete kan du påverka din hälsa samt öka din trygghet.

För att göra en objektiv bedömning av fysisk aktivitet i testning och behandling använder läkare och övriga specialister evidensbaserade bedömningar och undersökningar. Resultaten mäts och utvärderas kontinuerligt under hela programmet. Hjärtat övervakas kontinuerligt med trådlös EKG.

All behandling på Paliesius kliniken är individualiserad och patient centrerad. Vi jobbar alltid utifrån din situation tillsammans med dig.

På kliniken utförs behandling av ett multi disiplinärt team som jobbar både gränsöverskridande samt utifrån sin proffession. Teamet på kliniken består av:

 • Internmedecin doktor
 • Kardiolog
 • Medicin
 • Doktor
 • Idrottsläkare
 • Psykolog
 • Fysioterapeut och massör
 • Arbetsterapeut

Klinisk säkerhet är ett viktigt ledord på Paliesius kliniken:

 • Din hälsa och status övervakas med medicinsk utrustning under hela behandlingen.
 • Din kardiologiska aktivitet övervakas trådlöst och utvärderas kontinuerligt för att säkerställa din säkerhet.
 • Labratorie- och diagnostiska tester utförs initialt för riskbedömning samt under behandling för anpassning av behandlingen samt minska risker i samband med fysisk aktivitet.