Att få en stroke vid 41 års ålder

Maj 2019 hände något jag inte va beredd på. Jag fick en stroke, 41 år gammal. 

 ”Jag är idag symtomfri till stor del tack vare direkt behandling med individualiserad fysisk aktivitet.”

”Du har haft en stroke”

Jag vaknade på morgonen med en konstig känsla i höger ben och arm. Det kändes lite som att benet sov och på väg till köket så hade jag svårt att balansera. När det inte ville gå över bestämde vi oss för att åka in till sjukhuset.Efter en ambulansresa in till akuten hade vi tyvärr inte så många svar. 

Svaret va ”det är nog inte en stroke du är bara 41 år”

Men en grundlig undersökning i Litauen gav oss svar svart på vitt. ”Du har haft en stroke”.

En röntgen av hjärnan visade att ett område utsatts för syrebrist. Nu var det viktigt att öka blodgenomströmningen i hjärnan för att hjälpa läkningen. Forskning har visat att fysisk aktivitet kan öka blodgenomströmningen med upp till 20% under fysisk aktivitet.

Blodprover och tester visade ett högt kolesterol, triglycerider och högt visceralt fett trots ett normal BMI, men framför allt ett hål i hjärtats mellanvägg som troligen är vägen som proppen tagit på sin resa till hjärnan.

Högt kolesterol, triglycerider och visceralt fett är alla riskfaktorer för att jag skulle få en ny stroke och det gjorde att jag tvungen att äta kolesterol sänkande mediciner för att få ner kolesterolet så fort som möjligt samt blodförtunnande för att inte få en ny stroke.

Tack vare mitt arbete på Paliesius kliniken, som jobbar med medicinsk behandling genom individualiserad fysisk aktivitet, kunde jag snabbt få ett individualiserat recept på fysisk aktivitet utifrån min kropps reaktion på fysisk belastning. Mitt program gav mig den intensitetszon där jag kunde få hälsoeffekterna men minska risken för komplikationer. Läs mer om dos-respons förhållandet i fysisk aktivitet.

Med rätt träning samt kost kunde jag efter 3 månader bli fri från medicineringen. Idag kan jag kontrollera mitt kolesterol med hjälp av fysisk aktivitet.

“Idag är den fysiska aktiviteten på recept en naturlig del av mitt liv och gör att jag kan känna mig trygg och behålla min hälsa”

Till en början var jag mycket rädd och orolig i fysisk aktivitet, Men stödet och den noga individualiserade fysiska aktiviteten gjorde att jag kunde fortsätta genomföra min träning med minskad oro. 

Idag är jag även opererad med slutning av hålet i hjärtats mellanvägg men tack vare stort stöd i hur jag ska vara fysiskt aktiv för min hälsa har jag hela tiden kunnat vara aktiv och slipper medicinering.

Kontakt: